top of page

KulturStühle ger plats

Ett socio- kultur och kommunikations-“tool“ som skapar kännedom och „närkontakt“ med din nästa som låter någonting nytt uppstå ur ingenting och för slutligen främlingar närmare varandra och begeistrar som visar glädjen över varje människas mångfald, olikhet och unika karaktärsdrag. Som gör att vi, tack vare våra olikheter, skapar oanade tankeimpulser och ibland till och med kan framkalla ett nytänkande hos andra Mångfalden får oss att se våra gemensamheter som en chans! I kooperation med „Jugendhilfe-Süd-Niedersachsen e.V. och „Haus der Kulturen“ gavs minderåriga flyktingar tillfälle att kommunisera om det.

 

KONST ÄR KOMMUNIKATION

 

KulturStolar KulturStolar skapar långt utöver Göttingens gränser kontakt mellan människor ger utrymme för kultur- och utbyte av erfarenheter låter hämningar falla och tar bort beröringsångest och bygger i stället upp kontakter möjliggör nya initiativ och projekt

 

ATT "HANDLA" ÄR DET SOM GÄLLER

 

Gamla trästolar målas i olika färger och mönster gemensamt av 2-3 deltagare. Alla kan vara med. Att deltaga är gratis

 

BLI VERKSAM SJÄLV!  

 

Naturligtvis kan du„kulturstola“ själv, i skolan, på företaget, inom ditt ämnesområde i din förening.... det finns obegränsade möjligheter att gestalta De färdiga stolarna blir en „eye-catcher“ på offentliga platser, i väntrum, på caféer och överallt där de „syns“ och gör sin verkan..

 

KOM OCH KOMMUNICERA MED OSS! 

 

Vi vänder oss till alla som vill visa sin nästa aktning och respekt.
 

Info

bottom of page